Risico’s. Accepteren of mitigeren?

07/02/2022

Als ondernemer moet je risico’s durven nemen, dat is part of the game. Maar wat zijn je risico’s, hoe groot zijn ze en accepteer je ze of neem je mitigerende maatregelen? Zo breng je dat helder in beeld.

Risico’s zijn kansen

Geen enkele organisatie is gegroeid, door alle risico’s te vermijden. Wij zien risico’s dan ook liever als een kans, maar natuurlijk wil je wel de controle hebben over hoeveel risico je neemt. Als kleine ondernemer zijn je risico’s meestal nog wel redelijk overzichtelijk. Je koopt die peperdure – maar hele snelle – laptop omdat je verwacht een grote opdracht te krijgen. Hoe groter je bedrijf, hoe groter de risico’s. Dan komt het erop aan een goede business-impactanalyse te maken. Wat zijn je risico’s, hoe groot zijn die en accepteer je ze of neem je mitigerende maatregelen? Als bancaire instelling is het natuurlijk je grootste nachtmerrie dat het internet het niet doet. Dan kun je natuurlijk het internet nabouwen, maar we hoeven je niet te vertellen dat dat waarschijnlijk een buitengewoon dure en bovendien ondoenlijke exercitie is, die ten koste gaat van je winstgevendheid.

Risicomanagement is integraal proces

Hoeveel risico ben je wel bereid te aanvaarden, dat is dan de grote vraag, ook van je stakeholders. Om dat in kaart te brengen, is procestooling uitermate geschikt. Natuurlijk zijn er losse tools verkrijgbaar, maar het gaat juist om de integraliteit van het hele proces, waarbij je de business-owners betrekt. Dat begint bij de directie: in de boardroom moet worden besloten wel risico aanvaardbaar is. Vervolgens moet de security-officer of riskmanager dat vertalen naar het juiste beleid, zodat de mensen op de werkvloer weten wat ze wel – en niet – kunnen doen.

Meer weten?

Met het low-code-platform van Appian kun je een end-to-end-proces creëren waarmee je business-owners kunt uitvragen. Zo kan je een business-impactanalyse goed faciliteren en vastleggen welke risico’s als acceptabel worden beschouwd en welke niet. Zo kun je ten alle tijden aantonen welke risico’s je neemt en welke gedachtegang daaraan ten grondslag ligt. Neem Shell. Het besluit om sneller stappen te zetten in de energietransitie en ambitieuze doelen te stellen als het gaat om CO₂-uitstoot, is een bedrijfsbrede beslissing. Het switchen van olie naar biobrandstof brengt een risico met zich mee. Dat besluit heeft impact op de risicohuishouding en dat wil je goed gedocumenteerd hebben. Wil je meer weten over hoe Appian je hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.